www.3plusformandit.com
Welcome To 3PLUS FORM & IT Official Website

           


          บริษัทฯเรา รับพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ หลากหลายรูปแบบ เช่น ใบกํากับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบส่งของ, ใบวางบิล, บิลเงินสด, แบบฟอร์มใบชั่งน้ำหนัก, บิลส่งของชั่วคราว เป็นต้น เราใช้กระดาษที่มีคุณภาพ แบบฟอร์มถูกต้องได้มาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม และจำหน่ายกระดาษต่อเนื่องชนิดแบบสอดคาร์บอนและแบบเคมีในตัว, รวมทั้งจำหน่ายสินค้าไอที(IT)หลากหลาย และจำหน่ายสินค้าวัสดุ สิ้นเปลืองอื่นๆ มากมาย ได้แก่ ผ้าหมึกพิมพ์(Refill/Ribbon), ตลับน้ำหมึกพิมพ์(InkJet), ตลับผงหมึกพิมพ์(Toner) ที่มีใช้ร่วมกับเครื่องปริ้นเตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ


บริษัทฯ เรายินดี เป็นที่ปรึกษาด้านงานพิมพ์ให้กับทุกท่านทุกองค์กร:

ข้อคิดก่อนเลือกโรงพิมพ์ สำหรับงานพิมพ์ของท่าน..!

          งานพิมพ์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์ขนาดเล็กหรือใหญ่ ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ งานพิมพ์ที่ออกมาต้องมีรายละเอียดถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนตรงตามที่กำหนด จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อท่านนำไปใช้ งานพิมพ์แต่ละงานจำเป็นต้องได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษจากโรงพิมพ์ มิฉะนั้นงานพิมพ์ที่ออกมาจะไม่ได้คุณภาพ ทำให้เกิดความกังวลใจแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นปัญหาที่มักพบบ่อยครั้งจากโรงพิมพ์ หลายต่อหลายแห่ง เช่น

                    - รูปภาพ/ตัวหนังสือไม่คมชัด
                    - เคมีไม่ชัด,เคมีแตก,เคมีเลอะ
                    - ฟันเย็บไม่แน่น
                    - รอยปรุฉีกยาก
                    - สีพิมพ์ไม่เหมือน
                    - รายละเอียดสเปคงานผิดเพี้ยน,ไม่ครบถ้วน
                    - ทำแบบ,แก้แบบ,ส่งมอบงานล่าช้า
                    - และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งยังไม่รวมถึงชนิดกระดาษที่นำมาใช้พิมพ์ และชุดสีหมึกที่ใช้พิมพ์ไม่ได้คุณภาพตลอดจนเครื่องจักรที่ล้าสมัย ทำให้งานที่พิมพ์ออกมาไม่มีคุณภาพ
                      และมิได้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเท่าที่ควร


ทำไมต้องเลือกใช้บริการงานพิมพ์ของบริษัทฯ เรา..?

          จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหางานพิมพ์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทางเราเข้าใจปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี และยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่ท่าน ไม่ว่างานพิมพ์นั้นจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ทั้งนี้ ทางเราได้รับการสนับสนุนและไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม กลุ่มสหกรณ์ต่างๆ และบริษัท ห้างร้านทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการกับทางบริษัทฯ เรา เป็นอย่างดีเรื่อยมา


                                                                                               "รวดเร็วทันสมัย   ใส่ใจทุกบริการ   คุณภาพงานเป็นเลิศ"

Visitors   AmazingCounters.com
Untitled Document