www.3plusformandit.com
Welcome To 3PLUS FORM & IT Official Website

           
วิธีการสั่งซื้องานพิมพ์แบบต่อเนื่อง

1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของงาน ประกอบด้วย
          - แบบฟอร์มประเภทอะไร ( ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี,ใบส่งสินค้า ฯลฯ )
          - ขนาดเท่าไหร่ ( ขนาดมาตรฐานคือ 9"x 11" หรือประมาณ A4 )
          - จำนวนชั้นและสีของแต่ละชั้น ( กระดาษเคมีจะมี 5 สี ดังนี้ ขาว, เหลือง, เขียว, ชมพู, ฟ้า )
          - จำนวนสีที่จะใช้พิมพ์ในแบบฟอร์มประเภทนั้นๆ
          - การระบุตีเลขรัน No. หรือมีปรุพิเศษหรือไม่
          - จำนวนชุดหรือจำนวนกล่อง โดยประมาณที่จะสั่ง
     ** ถ้าท่านมีตัวอย่างแบบฟอร์มอยู่แล้ว ก็สามารถส่งตัวอย่างมาให้ทางเราจะเป็นการดีที่สุด **

2. ทางเราจะจัดทำใบเสนอราคาให้กับท่านตามรายละเอียดงานที่ท่านต้องการ เพื่อให้ท่านพิจารณาราคา

3. เมื่อลูกค้าพอใจในเรทราคา/จำนวนแล้ว ก็สามารถยืนยันจำนวนการสั่งซื้อในใบเสนอราคา แล้วส่งกลับทางบริษัทฯเรา พร้อมส่ง โลโก้ ที่อยู่ เบอร์โทร
     เพื่อทำหัวบริษัท+แนบใบเอกสาร ภ.พ.20 เพื่อยืนยันเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

4. จากนั้นเราจะจัดทำ ARTWORK เพื่อส่งให้ลูกค้าดูรูปแบบว่าถูกต้องตามความต้องการหรือไม่ มีการแก้ไขอะไรบัาง โดยการทำ ARTWORK ใช้เวลา 1-5 วัน
     *โดยประมาณตามระยะเวลาปกติ* ( ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับรอบคิวงานของแต่ละช่วงเดือน นั้นๆ แต่ไม่เกิน 7 วัน )

5. เมื่อลูกค้าตรวจแบบและอนุมัติ ARTWORK ถูกต้องแล้ว เราจะทำการตีพิมพ์ และจัดส่งให้ภายใน 7-20 วัน ( อาจเสร็จเร็วกว่ากำหนด )
     *แต่ถ้ากรณีลูกค้ามีที่อยู่นอกตัวเมืองของจังหวัด ระยะเวลานำส่งอาจมีคาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อย*

6. เงื่อนไขการชำระเงิน ถือตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา

7. "ฟรี"ค่าแบบบล็อคพิมพ์ *หลังจากยืนยันสั่งซื้อ*

8. "ฟรี"ค่าบริการนำส่งสินค้า

Untitled Document